ACTIVITEITEN

8 activiteiten gericht op het creëren van smart en sustainable cities

Water

Distributie & installaties

Landschap

Groenaanleg & tuinarchitectuur

Energie

Distributie & installaties

Recycling

Cradle-to-cradle in de praktijk

Mobiliteit

Transportinfrastructuur

Sleufloze Technieken

Gestuurde boring & microtunnelling

Telecom

Infra & informatiesystemen

Construct

Bouwen

We hebben de ambitie om onze partners maximaal te ontzorgen. APK Group slaagt hierin door onze decennialange ervaring, meer dan 60 jaar, en vooral dankzij de expertise van onze teams – met ondertussen meer dan 1600 gedreven collega’s.

Maarten Broens - CEO APK Group België & Duitsland

Water

Steeds vaker worden infrastructuurwerken van verschillende nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telecom) gecombineerd. APK Group staat dus onder andere in voor de waterinfrastuctuur in onze moderne maatschappij. De hoofdactiviteiten bestaan uit de aanleg van leidingen en uitvoering van huisaansluitingen voor allerhande nutsdiensten, inclusief de hieraan verbonden grond- en bestratingswerken. 

Energie

Het faciliteren van de energietransitie is core-business voor APK Group. Ze beschikt over alle competenties om de nodige infrastructuurvoorzieningen (distributie van gas, elektriciteit…) aan te leggen. Bovendien worden behoren nieuwe technieken zoals de verledding van openbare verlichting en stadsverwarming ook tot de portefeuille.  

Mobiliteit

Het aanleggen van wegen en spoorinfrastructuur, signalisatiemateriaal en – installaties, verkeersmonitoring, parkings en bedrijventerreinen: APK Group zorgt voor een optimale mobiliteit van mensen en producten. Ook hier doet APK Group hun bijdrage in de energietransitie: Installatie van laadpalen.

Telecom

Performante communicatienetwerken zijn ‘vitale aders’ in onze almaar sneller draaiende wereld. De Telecom afdeling binnen APK Group installeert en onderhoudt deze voor jou. Naast de energietransitie is de digitalisatie een tweede kernpeiler. Design, build en maintain. Dat is wat APK Group doet voor telecommunicatienetwerken. Daarnaast doen we tevens aansluitingen voor klanten. Zowel koper, coax als glasvezel behoren tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan Fiber to the Home (FTTH) en Fiber to the Business (FTTB). Daarnaast behoren videobewaking, sensoren, alarmen, toegangscontrole en zelfs brandpreventie tot de competenties.

Landschap

Hierbij onderscheiden we twee type activiteiten op basis van de opdrachtgever: publiek of privé. Wij zijn een groenvoorziener klasse 4G3 actief in de aanleg van tuinen en omgevingswerken rondom bestaande en nieuwe gebouwen. Ook het aanleggen en renoveren van sportvelden en het plaatsen van drainages behoren tot onze sterktes. Daarnaast beschikken we over een team die de modernste privé tuinen kan ontwerpen én uitvoeren.

Recycling

APK Group werkt met innovatieve technologieën aan duurzame oplossingen en alternatieven om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te realiseren. Grond-, infrastructuur- en afbraakwerken worden uitgevoerd met zorg voor het milieu en conform de wetgeving. Onze gespecialiseerde activiteiten zorgen ervoor dat vrijgekomen materialen al tijdens de sloopwerken worden gesorteerd, afgevoerd en op onze recycling-terreinen verwerkt worden tot volwaardige bouwgrondstoffen.

Sleufloze Technieken

Om een minimale hinder te garanderen bij infrastructuurwerken, maakt APK Group gebruikt van sleufloze technieken. De populariteit van horizontaal gestuurde boringen en het impressionante microtunnelling neemt sterk toe. Respectievelijk APK Drilling en K-Boringen mogen zich inmiddels bij de grootste boorfirma’s van België rekenen.

Construct

Binnen de activiteit Construct behandelen we diverse projecten. We ontfermen ons over vastgoedprojecten en aanbestedingen, maar ook nieuwbouw en verbouwingen. Kwaliteit, snelheid en veiligheid staan hierbij voorop. Naast nieuwbouw voeren we tevens verbouwingen uit met een korte uitvoeringstermijn. Onze sterkte hierbij is een ervaren team en goede samenwerking waardoor je tijd en kosten kan besparen.