K-boringen:  Sint-Truiden

Renovatie Moerriool Diestersteenweg

Projectinhoud

Opdrachtgever
Aquafin

Diameter / Lengte
DN 1600 / 525 m + 75 m

Uitvoering
2020

Bijzonderheden
Voor dit project werd gebruik gemaakt van een tracé met S-vormige kromming (R=300m en R=600m) onder de Diestersteenweg. Daarnaast was er sprake van beperkte grondoverdekking van 1,m tot 2,5m.

Kerncijfers

Jaar van uitvoering

Aantal activiteiten op de werf

Project in beeld