Primeur voor Sleufloze Technieken bij APK Drilling

Een uitdagend project in Diegem (Machelen) dat voor een “electrifying” resultaat zorgde door APK Drilling.

Projectinhoud – Sleufloze technieken Diegem (Machelen)

Het team van APK Drilling heeft in opdracht van Elia en als onderaannemer voor APK Infra West 150.000V-kabels vervangen. Een primeur voor APK Group, dit is namelijk de eerste keer dat we met kabels van zo’n hoge spanning mogen werken.

Over het project

Het is een project waarbij in totaliteit  1345 meter geboord moest worden. De langste gestuurde boring bedroeg 460 m en de kortste 50 m. Bij de verschillende boringen kwam, buiten de twee kleinere modellen, het volledige machinepark (D36, D60 en D100) van onze drilling afdeling aan te pas. De bundel die getrokken moest worden, omvatte drie buizen met DN 200 en één buis met DN 110. Hiervoor was een ruiming nodig met DN 560.

 

Voor elke uitdaging een oplossing
  • Verzadigde grond: Brussel onder de grond is minstens even druk als boven de grond. De grond is sterk verzadigd door bestaande infrastructuur. Door veel studiewerk voorafgaand aan de boringen en meerdere revisies kon uiteindelijk het ideale boortraject gevonden en toegepast worden.
  • Zandsteenbanken: Tijdens de boringen stootte het team op verschillende zandsteenbanken die moeilijk te doorboren zijn. Daarom moest APK Drilling een speciale tooling inschakelen om dit probleem op te lossen. De zogenaamde ‘Mudmotor’ kon deze zandsteenbanken wel doorboren.
  • Verkeersdrukte: Het project was gelegen in een industriezone met massa’s doorgaand verkeer doorheen de dag. Om ons minder hinder principe te blijven toepassen, was APK Drilling genoodzaakt om de boringen vooral ’s nachts uit te voeren zodat het verkeer zo min mogelijk verstoord werd. 

 

Extra: Meer weten over de meetsystemen die gebruikt werden bij de boringen?

  • Walk Over: Dit systeem werkt met een sonde die in de boorkop zit. De assistent boormeester pikt het signaal van de sonde op zijn beurt op. Hiermee kunnen op een vrij eenvoudige manier de diepte-gegevens doorgegeven en genoteerd worden door de assistent boormeester.
  • Optische gyroscoop: De optische gyroscoop is een computergestuurde meettechniek. Deze techniek maakt het mogelijk om tot op de centimeter nauwkeurig te boren. Het voordeel van dit meetsysteem is dat het eerst en vooral storingsvrij werkt. Bovendien volgt het feilloos de vooropgestelde boorlijn, zowel horizontaal als verticaal.

Kerncijfers

Jaar van uitvoering

Aantal activiteiten op de werf