Stadsverwarming

Verwarmd tot in het hart

APK Group zet in op duurzame energievormen en werkt actief mee aan de energietransitie. Stadsverwarming is hier een concreet voorbeeld van. Aldus is APK Group een betrouwbare partner voor de aanleg van warmtenetten in steden.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een alternatieve en duurzame manier van verwarming. Deze aansluitingen kunnen voor zowel bedrijven als particulieren.

Voor het warmtenet wordt gebruik gemaakt van single pipe warmtebuizen. Het systeem bestaat uit verschillende buizen die met elkaar verbonden zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van buizen die bestaan uit polyurethaan (PUR) isolatie en HDPE. Een aantal normeringen en certificeringen worden gesteld opdat alles veilig zal verlopen.

Wil je meer weten over wat stadsverwarming nu net is? Klik dan hier.

 

Normen voor stadsverwarming

APK Group voldoet steeds aan de diverse geldende normen voor de installatie van warmtenetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • NEN 3650

  • NBN EN 253+A1

  • NBN EN 448:2015

  • NBN EN 488

  • NBN EN 10217-3

  • PED 97/23/EC

Via deze normen verzekeren we steeds onze klant van een kwalitatieve installatie van warmtenetten. 

Wil je graag meer weten? Of heb je nog vragen?

Contacteer ons via onderstaand formulier