ERKENNINGEN IN BELGIË

Erkend om te bouwen aan de toekomst 

Erkenningen zijn kwaliteitslabels. APK Group voldoet aan de voorwaarden van technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit voor deze erkenningen. APK Group beschikt over de benodigde competenties om overheidsopdrachten uit te voeren.  

Waterbouwkundige werken

B1. Waterlopen ruimen

Klasse 1

Wegenbouwkundige werken

C1. Gewone rioleringswerken

Klasse 7

C2. Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen

Klasse 8

Toon meer

C3. Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen

Klasse 1

C5. Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen

Klasse 6

C6. Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels

Klasse 7

C7. Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels

Klasse 6

Bouwwerken

D1. Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen

Klasse 7

D17. Centrale verwarming, thermische installaties

Klasse 8

Burgelijke bouwkunde

E1. Moerriolen

Klasse 1

Metaalconstructies

F1. Montage en demontagewerken (zonder leveringen)

Klasse 1

Grondwerken

G3. Beplanting

Klasse 1

G5. Afbraakwerken

Klasse 4

Hydromechanische uitrustingen

L2. Uitrustingen van pomp- en turbinestations

Klasse 8

Transportinstallaties in gebouwen

N1. Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten

Klasse 1

Elektrische installaties

P1. Elektrische installaties in gebouwen

Klasse 8

P2. Uitrustingen voor informatieverwerking en
procesregeling

Klasse 6

Toon meer

P3. Installaties van bovengrondse elektriciteitsleiding

Klasse 6

P4. Elektrische installaties van haveninrichtingen

Klasse 1

Uitrustingen voor telecommunicatie

S1. Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen

Klasse 6

S3. Uitrustingen voor radio-en televisieuitzendingen

Klasse 1

Toon meer

S4. Uitrustingen voor informatieverwerking en
procesregeling

Klasse 8

Speciale installaties

T2. Bliksemafleiders, ontvangstantennes

Klasse 1

Installaties voor waterzuivering