Arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen

Onze werknemers zijn het fundament van onze onderneming, en het ontwikkelen van een succesvol en duurzaam personeelsbeleid is dan ook een van onze hoogste prioriteiten.

Teneinde ons HR-beleid verder te kunnen professionaliseren en te kunnen beantwoorden aan de uitdagingen die onze continue groei met zich meebrengt, heeft APK Group in 2018 een project uitgewerkt om een duurzaam personeelsbeleid te kunnen bewerkstelligen. Om dit tweejarig project tot een goed einde te kunnen brengen, krijgt APK Group ondersteuning van de Europese Unie en de Vlaamse Overheid. Naast de substantiële investering die wij zelf doen, kunnen wij immers rekenen op de financiële steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds) en het VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds) ten bedrage van respectievelijk 31.940,95 euro en 47.911,42.

Deze financiële impuls in het HR-beleid willen wij uiteraard vertalen in concrete resultaten en vooral in tevreden medewerkers. In dit tweejarig project komen alle aspecten die bijdragen tot een succesvol personeelsbeleid aan bod.

Ons grootste doel is om een uniform beleid uit te rollen dat door de hele APK Group wordt gedragen, gaande van een duidelijke feedbackcultuur en visie op leiderschap tot een eenduidig loonbeleid. Ook het uitwerken van een opleidingsbeleid dat aansluit bij de noden en competenties van onze medewerkers komt aan bod, aangezien persoonlijke groei en ambitie in onze firma centraal staat.

Hiernaast willen wij er ook voor zorgen dat elke medewerker binnen onze groep zich thuis voelt. Door een warm onthaalbeleid en een doeltreffend welzijnsbeleid uit te werken, hopen wij dat alle APK-medewerkers zich kunnen blijven ontplooien in onze firma.

Over ESF

ESF Vlaanderen is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het  Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. Daarnaast beheert ESF Vlaanderen het Europees Integratiefonds en het Europees Globalisatiefonds.

Jaarlijks ontvangt het ESF Vlaanderen 66 miljoen euro ESF. Dit bedrag wordt ingezet om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken (bron: ESF-Vlaanderen).

Meer informatie over ESF vind je op www.esf-vlaanderen.be.